Học IELTS tại Trường TALK – Baguio với ưu đãi giảm 25%

IELTS (International English Language Testing System) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Trường TALK: học bổng ưu đãi giảm 25% học phí + KTX năm 2017

Bài thi được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và Tổ chức giáo dục IDP của Úc và được triển khai từ năm 1989. Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General training module (đào tạo chung).

  • Loại hình học thuật dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học.
  • Loại hình đào tạo chung dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư.

IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các học viện ở Australia, Anh, Canada, Ireland, New Zealand và Nam Phi, ngày càng nhiều các học viện ở Mĩ, và nhiều tổ chức nghề nghiệp. Nó cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada.

Kết quả của kì kiểm tra IELTS (TRF-Test Report Form) sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Trong năm 2007, đã có hơn một triệu thí sinh tham dự kì kiểm tra IELTS. Và IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh dành cho bậc sau đại học và người di cư phổ biến nhất trên thế giới.

» Bài hay khác:  Di chuyển giữa 3 cơ sở đào tạo tiếng Anh của Trường HELP

Chương trình IELTS của Trường Anh ngữ TALK (Chương trình Intensive IELTS áp dụng cho từng nhóm nhỏ học viên).

TALK Academy tổ chức các chương trình IELTS với một số lượng học viên ít trong mỗi nhóm, nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra cho học viên.

Học viên theo học IELTS có 6 giờ học lớp 1: 1 và 1 giờ học lớp nhóm 1: 4 trong ngày.

Học viên làm bài kiểm tra kỹ năng viết mỗi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu; mỗi tối thứ Ba và thứ Năm học viên sẽ làm bài kiểm tra kỹ năng nghe.

Intensive IELTS Program
Lớp học
Kỹ năng
1:1 Class (6 hours)
Speaking
Listening
Reading
Writing Task1
Writing Task2
Grammar
1:4 Group Class (1 hour)
Listening Review
IELTS đảm bảo điểm
(Guarantee IELTS)
1:1 Class with Native speaker (1 hour)
Speaking
1:1 Class (5 hours)
Listening
Reading
Writing Task1
Writing Task2
Grammar
1:4 Group Class (1 hour)
Listening Review

Chia sẻ của một bạn học viên sau khi hoàn thành khóa IELTS ở TALK

Hello, I am SEONGJIN HONG, I was an IELTS student in TALK Academy until this July.

After exam, I was surprised at my score in the Official IELTS test. I got overall score of 6.5. I’ve expected an overall score of only 6.0 but I got 0.5 more. It’s quite an awesome score for me.

I have stayed for 10 months here, 6 months as ESL student and 4 months as IELTS student in TALK Academy. Finally, I achieved my goals and came back to Korea with my awesome score.

» Bài hay khác:  Du học IELTS tại Philippines: kỳ tích từ 6.0 lên 8.0 trong 4 tuần tại SMEAG

I worked in Indonesia for 3 years. This was my first time to work outside of Korea. During my work, I had learned Indonesian and had good experience. When using their language to locals, I felt that learning a language is a very important factor in living as a foreigner and a worker in a foreign country.

* Điểm tổng cộng 6.5 in khi thi IELTS chính thức

Through my experience, I got many motivation and decided to work to other countries where English is their medium of communication. I’ve researched the IELTS score I need in order to migrate and get a job in Canada and Australia and which school that can help me achieve my goal. In the searching, I found out that TALK Academy operates IELTS course with minimum number of students and guides students to meet their purpose.

To be honest, I’m a quiet man. I’m not a talkative person. That’s why I chose TALK Academy. What I need is being cared for individually and I just want to focus on my studies.

TALK ENE center gives me good atmosphere to concentrate on my studying. I studied ESL course for 6 months first, and then took a rest in Korea for 1 month and came back again to study IELTS.

When I studied IELTS, I took mock test every Monday and reviewed the test which I took from Monday to Friday. My teachers taught me with passion and checked my writing and speaking skills.

*Điểm kiểm tra các lần thi thử ở học viện TALK

Through one on one lecture, my Speaking and Writing ability in IELTS improved in no time than I expected. I registered Guarantee IELTS course because the difference between Intensive and Guarantee is I can take the one on one speaking class with Native teacher and school guarantees my score until I achieve my target score. Lastly, in IELTS guarantee course, school provides free official IELTS test one time. My initial overall score is over 5.0 but my target is 6.0. Thus, I had to study very hard in a given period of time and I did.

» Bài hay khác:  Một số trường Anh ngữ tại Philippines dạy tiếng Anh thương mại - Business English tốt nhất hiện nay

I practiced solving all questions in the IELTS test on time with mock test every Monday and teachers checked my grammar. I think I am ready for the official test, I took the official IELTS exam only once. And finally, I got an overall score of 6.5.

Of course, during my stay, I studied really hard and asked teachers about my mistakes in grammar and structure of speaking and writing. The advantage of studying IELTS in Talk is they operate IELTS course with minimum number of students and it’s a good chance to the student who starts IELTS or who wants to be taken cared of very well.

I think all schools in the Philippines teach IELTS well. Students who plan to study IELTS should consider a school that cares for the individual needs of students.

I appreciate my teachers and the school as well.