Thu Hằng – CPI: chẳng hiểu từ bao giờ tiếng Anh ngấm vào con người tôi

Thu Hằng – CPI: chẳng hiểu từ bao giờ tiếng Anh ngấm vào con người tôi

Hiện giờ, tôi có thể tự tin nói chuyện với bạn bè quốc tế, với thầy cô bằng một ngôn ngữ thứ hai - điều mà trước đây tôi nghĩ mình khó có thể làm được.
read more