Trường Quốc tế liên cấp CIDEC – 6 tháng hoàn thành 1 cấp học phổ thông chuẩn quốc tế

Trường Quốc tế liên cấp CIDEC – 6 tháng hoàn thành 1 cấp học phổ thông chuẩn quốc tế

Trường Quốc tế CIDEC tại Philippines: vừa nâng cao khả năng tiếng Anh vừa cùng lúc hoàn thành các chương trình học phổ thông quốc tế tại Philippines trong 6 tháng hoàn thành 1 cấp lớp học
read more