Lịch thi IELTS năm 2017 tại thành phố Baguio, Philippines

Lịch thi IELTS năm 2017 tại thành phố Baguio, Philippines

Lịch thi IELTS dưới đây được tổ chức tại thành phố Baguio, Philippines ở 2 cơ sở chính là Trường Anh ngữ HELP, cơ sở Martin và Trường Anh ngữ PINES, cơ sở Cooyeesan bởi IDP và British Council.
read more