Trường Anh ngữ TALK – Baguio

TALK tự hào là trường đầu tiên tại Baguio xây dựng chương trình TOEIC, là trường duy nhất tại Baguio với đội ngũ giáo viên bản ngữ