Thiên Lộc – Philinter: Tôi sẽ quay lại trường học với mục tiêu cao hơn

The first time I came in Philinter, I did not know about English, just only few words of gratitude and apology. At first, I felt very nervous and shy to open my mouth. I stayed here for 3 months and during practice, I’ve been acquiring a lot of knowledge and experience from teachers and friends.

I’m more confident in communicating. I’m not shy anymore. Philinter school teachers are very friendly even also outside the school. They always taught me not only English skills but also life skills for me to become a better man.

cebu-english-huynh-gia-thien-loc

Thanks Philinter for giving me a good environment, to improve my English skills and the most special thing is I’m thankful because of this school, I met the woman who is very important to me and who gives me motivation to strive and strength to walk through the challenges of life.

Thanks for everything Philinter! Maybe I will come back to this school in the future with a higher achievement in life. Thanks to all teachers and to the school head that is handsome, Niño.

Tạm dịch:

Lần đầu tiên tôi đến Philinter, tôi không biết gì về tiếng Anh, chỉ vài từ để cảm ơn và xin lỗi. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất lo lắng và xấu hổ để mở lời. Tôi đã học 3 tháng và thực tế, tôi đã được tiếp thu nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ các giáo viên và bạn bè.

Tôi tự tin hơn trong giao tiếp. Tôi không còn ngại ngùng nữa. Giáo viên trường Philinter rất thân thiện thậm chí ở bên ngoài trường. Họ luôn luôn dạy tôi không chỉ có kỹ năng tiếng Anh mà còn kỹ năng sống cho tôi để trở thành một người đàn ông tốt hơn.

cebu-english

Lớp học 1:1 tại Philinter

Cảm ơn Philinter đã cho tôi một môi trường tốt, để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của tôi và điều đặc biệt nhất là tôi biết ơn vì ngôi trường này, tôi gặp người phụ nữ là những người rất quan trọng với tôi và những người mang lại cho tôi động lực để phấn đấu và sức mạnh để vượt qua những thách thức của cuộc sống.

» Bài hay khác:  Trường CBO: IELTS từ 4.5 lên 6.5 chỉ sau 1 tháng học

Cám ơn tất cả mọi thứ Philinter! Có lẽ tôi sẽ trở lại trường này trong tương lai với một mục tiêu cao hơn trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các giáo viên và Quản lý trường đẹp trai, Nino.