Phát – Philinter: Giấc mơ tuyệt vời của tôi

Philinter – Giấc mơ tuyệt vời của tôi

I am William and let me tell you a wonderful dream…

This year, I had a chance to go abroad to study English. After considering many ESL schools, I chose Philinter Education – the best English center in Cebu. It proved to be a great choice for me. Everything was perfect including teachers, friends, quality of education, and the campus dormitory.

All the teachers are enthusiastic and professional in teaching English. I was there for 2 months and I took 2 different courses: General ESL for 1 month and Basic Business for another month. In ESL course, I was able to enhance my skills a lot especially speaking and listening because we had to communicate in English all the time. Somehow, some teachers called me “Talkative boy”. In Basic Business, I learned how to become a business person. I had to pass many exams at the end of the course such as Socializing, Hosting a meeting and Reporting. I was primarily motivated by my teachers and thanks to that, I could get high score.

I was so happy to make many friends from different countries. We made many memories that I will never forget. If you choose to go to Philinter and study, your stay will not be purely for studying. In fact, there are a lot of places you can enjoy in Cebu. I would recommend taking the time to visit Kawasan Falls, Oslob, Camotes Island and Nalusuan Island.

Philinter – It was my wonderful dream. Do you want to have the same experience?
_ _ _ _ _

Thân chào mọi người,

Tôi là William và để tôi kể cho bạn một giấc mơ tuyệt vời …

» Bài hay khác:  Khóa Power Speaking và học bổng 2020 từ trường Anh ngữ CPILS

Năm nay, tôi đã có cơ hội ra nước ngoài học tiếng Anh. Sau khi xem xét nhiều trường ESL, tôi đã chọn Philinter Education Center- trường Anh ngữ tốt nhất ở Cebu. Và đó đã là một sự lựa chọn tuyệt vời cho tôi. Mọi thứ vô cùng tuyệt vời: giáo viên, các bạn quốc tế, chất lượng giáo dục và dịch vụ ký túc xá.

Khuôn viên phòng học và ký túc xá Trường Philinter

Tất cả các giáo viên đều nhiệt tình và chuyên nghiệp trong việc dạy tiếng Anh. Tôi ở đó 2 tháng và tôi học 2 khóa học khác nhau: 1 tháng General ESL và 1 tháng Basic Business.

Trong khóa học General ESL, tôi đã có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình đặc biệt là nói và nghe bởi vì tôi đã phải giao tiếp bằng tiếng Anh mọi lúc. Thế là các giáo viên ở đây gọi tôi là “Talkative boy”. Trong khóa học Basic Business, tôi đã học được làm thế nào để trở thành một doanh nhân. Tôi đã phải vượt qua nhiều kỳ thi vào cuối khóa học như Socializing, Hosting của Meeting and Reporting. Các giáo viên đã giúp đỡ tôi rất nhiều để có điểm số cao nhất.

Tôi rất vui khi có nhiều bạn bè từ các quốc gia khác nhau. Chúng tôi đã tạo ra nhiều ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên. Nếu bạn chọn để đi đến Philinter và học tập, kỳ nghỉ của bạn sẽ không phải là hoàn toàn để học tập. Trên thực tế, có rất nhiều nơi bạn có thể khám phá tại Cebu. Tôi sẽ khuyên bạn nên dành thời gian để ghé thăm Kawasan Falls, Oslob, đảo Camotes và đảo Nalusuan.

» Bài hay khác:  Học bổng giảm 10% chi phí du học Philippines của trường Ok English Academy

Philinter – Giấc mơ tuyệt vời của tôi. Bạn có muốn trải nghiệm giấc mơ đó như tôi?

By: Phan Vu Phat

Nguồn: Trường Anh ngữ Philinter