Trường A&J: ưu đãi hấp dẫn đến cuối 2018: Giảm đến 300 USD/ tháng

Trong năm 2018 này, Trường Anh ngữ A&J mang đến mức học bổng ưu đãi với tổng chi phí cho học viên VN