Trường Anh ngữ ZA English – Cebu

Đại học Visayas (University of Visayas) được thành lập từ năm 1919, UV ESL Center là trung tâm Anh ngữ chính thức của trường.