Trường Anh ngữ ZA English – Cebu

ZA: tiền thân là UV Center – Trung tâm tiếng Anh chính thức thuộc Trường Đại học Y Visayas tại Cebu, Philippines