Trường Anh ngữ BOC – Cebu

BOC với hệ thống chăm sóc và quản lý học viên thân thiện như một gia đình giúp học viên thoải mái, đạt mục tiêu du học tiếng Anh tại Philippines